زیست پایدار به دنبال کیفیت زندگی است نه استاندارد آن

info@zistepaydaremana.com

28 بهمن 1397 |

25 خرداد 1394

طرز زندگی دوم: انسانهایی در پی رضایت - 2

یک طرز زندگی دومی هم هست و آن طرز زندگی کسانی است که اهل رضایت‌اند، نه اهل موفقیت. کسانی که اهل رضایت‌اند چهار ویژگی دارند.

25 خرداد 1394

مسابقه با خود یا دیگری؟ موفقیت یا رضایت؟ - 1

در یک تقسیم‌بندی کلی ما انسان‌ها به لحاظ روانی به دو دسته تقسیم می‌شویم؛ یکی کسانی که به تعبیر من اهل موفقیت‌اند؛ و دسته دوم کسانی که اهل رضایت‌اند.

06 خرداد 1394

پاکسازی رودخانه با ترانه

سازمان آب پاک هر ساله فستیوال موسیقی و زیست‌محیطی خود را در حمایت از احیاء رودخانه بزرگ هادسون برگزار می‌کند و هنر را به وسیله آموزش، ارتقاء آگاهی، تهییج و جلب مشارکت مردم بدل کرده است.

23 ارديبهشت 1394

ایستگاه یک

آواهایی که فرای نواخته شدن خوب یا بد، فضای گیجی و ابهام دارد.

16 ارديبهشت 1394

من و سبک زندگی

اثر رسانه و تبلیغات چنان کرختی در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما ایجاد کرده است، که حتی شباهت‌های چیدمانی خانه‌های‌مان نیز متوجه‌مان نمی‌کند.

24 فروردين 1394

فلسفه کار داوطلبانه

انسان دارای بینش، انسان متفاوتی است، زیرا از جنبه آگاهی از سطح به عمق حرکت کرده و آگاهی را تبدیل به ماده درونی یا بینش کرده است. انسان با بینش، همواره با خود پرسش‌های بنیادینی را مطرح می‌کند و برای پاسخ گویی خود را به چالش می‌کشاند. این گونه افراد باید برای پرسش‌های فلسفی زندگی خود پاسخ‌هایی بیایند و این پاسخ‌ها سمت و سوی زندگی آن‌ها را شکل می‌دهد. سرشت زندگی آن‌ها با چنین پرسش‌ها و پاسخ‌هایی پیوند خورده است.

19 فروردين 1394

به مناسبت پنجمین سال تولد زیست پایدار مانا

من معتقد هستم که هر چیز ارزشمندی، ارزش انتظار کشیدن را دارد.

19 فروردين 1394

جنبش تحول شهری-2

تا كنون خیلی خوشبخت بوده‌ایم كه در دورانی زندگی كرده‌ایم كه با دسترسی به این مقادیر انرژی، مواد و محصولات مختلفی در اختیار داریم كه پیشینیان ما حتی تصور دسترسی به آن ها را نداشتند. نفت به ما این امكان را داده است كه صنایع خارق العاده‌ای را بوجود آوریم. فرهنگ‌ها و اكتشافات جدیدی بیافرینیم و حتی قدم به كره ماه بگذاریم. ولی آیا این امكان می‌تواند ابدی باشد؟ البته كه نه، مثل هر ماده میرای دیگری، هرقدر که سریع مصرف كنیم، سریع تر نیز تمام خواهد شد.

22 ارديبهشت 1394

سبک زندگی یک رئیس جمهور

سبک زندگی خوزه موخیکا باعث شده او را بخشنده ترین، ساده زیست ترین و فقیرترین رئیس جمهور جهان بدانند.

17 اسفند 1393

گیاهان خانگی

19 فروردين 1394

جنبش تحول شهری-1

هدف از جنبش تحول شهرها آگاهی دادن به مردم و آماده نمودن جوامع انسانی برای رویارویی خلاقانه با خطرات ناشی از کاهش سوخت های فسیلی و تغییرات جوی می باشد.

19 فروردين 1394

پایداری یا ناپایداری، مساله این است!

این نیست که احساس و نیاز داشته باشم که خود را دوباره کودک و جوان ببینم. بلکه احساس می کنم در هر مرحله از زندگی، طبیعت و هستی، راه هایی در پیش روی ما گذاشته است که با آن ناپایدار و دوباره زاده شویم.

07 اسفند 1393

زیست پایدار مانا و ارزش ها

ارزش ها همچون \"والدين ما\" هستند كه روح به وسيله ي آنها تغذيه مي شود.

19 فروردين 1394

گستاخی حرفه ای

پافشاری ورود یک گستاخی غیر حرفه ای در اجزاء مختلف زندگی! و به تدریج همه می پذیریم که یا گستاخ شویم و یا یک نفر گستاخ را استخدام کنیم! از طرفی دیگر، غیر گستاخی ها درک نمی شوند و بی مهارتی و ضعف تلقی می شوند!

19 فروردين 1394

حس من به طبیعت

ه این حس در ابتدا خیلی پی نبرده بودم، اما از زمانی که تصمیم گرفتم زیبایی ها را با تمام وجودم حس کنم نه اینکه تنها ببینم، بشنوم و یا لمس کنم، و این حس در من تاثیری شگرف دارد

Copy Rights 2015 By Zist Paydare MANA. All Rights Reserved